Nieuwsbericht

Uitnodiging algemene jaarvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering. Blijf op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging en kom ook!

Agenda ALV

Plaats: Kantine v.v. EMMS

Datum: Maandag 6 november 2023

Aanvang: 19:30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 24 oktober 2022
 4. Jaarverslag commissies
  Wedstrijdsecretariaat
  Sponsorcommissie
  JCLE
  – Commissie technische zaken
  – Commissie onderhoud
  PR Commissie
  Commissie activiteiten
  – Kantine commissie
 5. Financieel verslag, inclusief vaststellen begroting en contributie
 6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting door de voorzitter