EMMS Veteranen

VETERANEN

Freddy Arkes
Jos Arkes
Richard Arkes
Erik van de Belt
Joop Belt
René Boertien
Arnold Giethoorn
Ronny Haverkort
Erik de Jonge
Ben Kleinheerenbrink
Bert Leijrik
Eddy Lescher
Herman Mecklenfeld
Hans Nibourg
Erik Sanders
Hans Schlepers
Roland Schuiten
Bernhard Sibelt
Johnny Steen
Tonnie Temmink
Gijs Timmerman