Nieuwsbericht

Agenda v.v. EMMS ALV 2022

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering. Na een aantal jaren, waarbij de ALV online heeft plaats gevonden, hopen we jullie weer in de kantine te verwelkomen.

Agenda ALV

Plaats:                   Kantine v.v. EMMS
Datum:                  Maandag 24 oktober 2022
Aanvang:              19:30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 29 november 2021
 4. Jaarverslag commissies
  • Wedstrijdsecretariaat
  • Sponsorcommissie
  • JCLE
  • Commissie technische zaken
  • Commissie onderhoud
  • PR Commissie
  • Commissie activiteiten
  • Kantine commissie
 5. Financieel verslag, inclusief vaststellen begroting en contributie
 6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting door de voorzitter