Nieuwsbericht

Onzekere tijden

Het coronavirus heeft het leven van ons allemaal op z’n kop gezet. Het winnen en verliezen van wedstrijden is nu echt bijzaak geworden. Het bestuur heeft frequent contact over de wijze waarop JCLE, s.c. Lutten en v.v. EMMS het beste met deze crisis om kunnen gaan. Een aantal onderwerpen willen we graag met jullie delen.

N.a.v. de mededelingen van de regering en de KNVB zal het sportpark sowieso gesloten zijn t/m 28 april. Dat geldt voor alle leden. De kantines blijven gesloten en het sportpark blijft ‘verboden’ terrein. Of er na die datum nog getraind kan worden hangt af van de situatie op dat moment. Nu valt al te melden dat het trainingsveld vanaf 20 april en de wedstrijdvelden vanaf 1 juni niet meer beschikbaar zijn vanwege onderhoud van de sportvelden door de gemeente. Het kan best zijn dat dit naar voren wordt geschoven, daar de KNVB de competities al heeft beëindigd. Houd daarom de websites in de gaten.

Net als de meeste verenigingen treft de crisis ons ook financieel hard. We zullen dan ook alles uit de kast moeten halen om op de been te blijven. De steun van onze leden en sponsoren is hierbij essentieel. Voor ons is het van groot belang dat de contributie gewoon wordt betaald. We hopen dan ook dat iedereen dit blijft doen, ondanks dat er momenteel niet gespeeld en getraind kan worden. Veel kosten zijn al gemaakt in de dure/donkere wintermaanden oktober t/m februari. Iedereen wil straks immers ook weer bij een financieel gezonde club kunnen spelen en gebruikmaken van alle faciliteiten. Het bestuur gaat op korte termijn de vrijwilligers benaderen t.a.v. aanpassing van hun vrijwilligersvergoeding.

Verder moeten we meedelen dat er dit jaar geen verloting gehouden mag worden. De vergunning is door de gemeente introkken. Daar het lotengeld al is verrekend met de jaarlijkse contributie stellen we voor de verloting uit te stellen naar volgend jaar en komend seizoen zal er dan géén lotengeld geïncasseerd worden.

We hebben als club een grote groep sponsoren. Hopelijk kunnen ook zij ons blijven ondersteunen. We beseffen echter terdege dat een groot aantal sponsoren deel uitmaakt van op dit moment kwetsbare bedrijfstakken. Denk bijvoorbeeld aan de restaurants en horeca.

Aansluitend op bovenstaande vragen we al onze leden vooral te denken aan onze sponsoren. Denk eens aan onze sponsoren wanneer je naar iets nieuws aan het zoeken bent op het internet. Velen van hen werken momenteel met man en macht aan een oplossing om ons alsnog van dienst te zijn. Velen bieden momenteel bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot bezorgen aan.

Tot slot een dringende oproep aan iedereen om zich te houden aan de door onze regering genomen maatregelen en de adviezen van het RIVM op te volgen. Wij hopen dat deze situatie snel voorbij is. Maar de realiteit is dat deze crisis waarschijnlijk langer gaat duren. Wij wensen jullie veel gezondheid, sterkte en wijsheid toe. En een oproep aan iedereen om de geledingen gesloten te houden en onze club te blijven steunen!

Bestuur JCLE, sc Lutten en v.v. EMMS

BIJLAGE: BRIEF KNVB (PDF)