Nieuwsbericht

Inning contributie april 2020

Aan de leden van EMMS en de EMMS jeugdleden van JCLE.

Ondanks dat er al enige tijd niet gevoetbald en/of getraind kan worden willen we rond 25 april de 4e (laatste) termijn gaan incasseren van de contributie.

In een vorig bericht is reeds aangegeven dat er al veel onkosten zijn gemaakt in de donkere maanden (denk aan gas en elektra) en daarom de contributie nog graag willen incasseren om de begroting rond te krijgen. Denk hierbij aan het mislopen van entreegelden en kantine inkomsten (sowieso maart en april) én het mislopen van de extra-inkomsten vanuit het familievoetbaltoernooi). Of deze termijn wordt verlengd zal afhangen van het besluit van het kabinet dat rond 21 april wordt verwacht.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële vergoedingen wij als vereniging zullen ontvangen vanuit het kabinet/KNVB en/of andere partijen.

Mocht dit meevallen, dan kunnen wij dat komend seizoen gaan verrekenen met de contributie.

Onderstaande informatie is door de KNVB verzonden aan de besturen van de verschillende voetbalverenigingen:

Betalen ledencontributie
Hoewel de ledencontributie inmiddels binnen is bij veel verenigingen, ervaren sommige verenigingen dat enkele leden zich verzetten tegen het betalen van de contributie. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Eerder riep ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. Voel je dan ook gesteund door de KNVB en de overheid wanneer jij de contributie voor dit seizoen int bij jouw leden. Wijs je leden er in deze tijd op dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook zij – zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden.

Wij hopen dat de leden akkoord kunnen gaan met deze toelichting en de automatische incasso van de contributie.

Met vriendelijke groet,

Anton de Vent

Penningmeester v.v. EMMS