Nieuwsbericht

Verslag ALV 2019

Op maandag 28 oktober jl. werd de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van v.v. EMMS. In een redelijk bezette kantine (circa 40 leden) opende Herman Spijker (interim voorzitter) de vergadering om 19.30 uur.

Nadat de notulen van 2018 waren vastgesteld volgde er een verslag door de verschillende bestuursleden van de commissies waarvoor ze verantwoordelijk zijn:

 • Wedstrijdsecretariaat (Anton de Vent)
 • Sponsorcommissie/PR commissie (Maurice Kosse als vervanger van de afwezige Jeroen Dozeman)
 • JCLE (Leon Kleinheerenbrink)
 • Commissie Technische Zaken (Henny Haverkort)
 • Commissie onderhoud (Gerard Pieper)-Commissie activiteiten (Floris de Weerd)
 • Kantine commissie (Herman Spijker)

Belangrijke punten die hierin werden aangehaald zijn o.a.:

 • Promotie naar de 2e klasse door EMMS 1 en goede prestatie bij Protos Weering Toernooi.
 • Aanschaf zonnepanelen op de kantine (met dank aan de supportersvereniging die hiervoor een schenking heeft gedaan). Erik Kosse gaf een toelichting over de besparingen die reeds zijn uitgevoerd om zo de energierekening omlaag te krijgen.
 • Toelichting technische staf (waaronder nieuwe keeperstrainer en trainer voor EMMS 2)
 • Verlenging contract met hoofdsponsor Hans Schlepers (Emmy)
 • Aanschaf volledig nieuwe tenue voor EMMS 1

Herman Spijker en Anton de Vent gaven een toelichting over de financiële cijfers van de kantine en het voetbal gedeelte. Hierbij werd o.a. de namen genoemd van de uitgelote obligaties die destijds bij de verbouwing zijn verkocht. Genoemde personen zijn inmiddels benaderd.

Penningmeester Anton de Vent kondigde een contributieverhoging aan van 2% én het lotenboekje wordt verhoogd van 15 naar 20 stuks. (Hiermee lopen we gelijk met SC Lutten).

Bij de bestuursverkiezing was Jeroen Dozeman aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemde hier mee in d.m.v. een applaus.

Bij de TC heeft Henny Haverkort te kennen gegeven te willen stoppen. Hij wikkelt de lopende zaken nog af en probeert een opvolger te vinden. Als dank voor zijn jarenlange inzet bij de TC ontving Henny een dinerbon van Haverkort Eten en Drinken.

Bij de kantinecommissie gaf Herman Spijker aan dat Catharinus te kennen heeft gegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als beheerder kantine. In een mooi afscheidsrede werd hij (en ook zijn vrouw Marian) bedankt voor alles wat ze voor EMMS hebben gedaan. Ook Catharinus ontving een dinerbon van Haverkort. Bovenstaande houdt in dat we nog enkele vacatures hebben; op advies vanuit de vergadering zal binnenkort een oproep op de site worden geplaatst m.v.v. de werkzaamheden.

Om circa 21.30 uur sloot de interim voorzitter Herman Spijker de vergadering af.