Nieuwsbericht

v.v. EMMS door KNVB gehuldigd voor 90-jarig bestaan

Maandag 25 april werd v.v. EMMS voorafgaand aan de bestuursvergadering door de KNVB gehuldigd voor het 90-jarige bestaan in 2021. Vanwege de corona omstandigheden had deze gebeurtenis nog niet eerder plaatsgevonden.

Namens de KNVB was Bert Slot aanwezig. In een korte toespraak werd stilgestaan bij de oprichting van v.v. EMMS, de introductie van het zaterdagvoetbal en bij de lange periode die voorzitter Herman Spijker als bestuurslid aan de vereniging is verbonden. Vervolgens werd aan Herman het KNVB-beeld “Voetballer” overhandigd. Het beeld zal een mooie plek krijgen in de kantine of in de bestuurskamer. KNVB en Bert bedankt!

Inmiddels bijna 91 jaar oud gaat een gezond v.v. EMMS op weg naar het 100-jarig bestaan op 10 mei 2031. Dan hopen we een fantastisch jubileum te kunnen vieren!