Nieuwsbericht

Vernieuwing inrichting parkeerplaats Sportpark De Kei

Zoals bekend heeft de gemeente Hardenberg geld gereserveerd om de inrichting van de parkeerplaats op Sportpark De Kei te vernieuwen. Iedereen zal het er over eens zijn dat dit hard nodig is! De afgelopen maanden is door de gemeente en vertegenwoordigers van s.c. Lutten, v.v. EMMS en JCLE gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan.

Inhoud inrichtingsplan
Het vergroten van de capaciteit, een zo veilig mogelijke inrichting en het verbeteren van de uitstraling waren de belangrijkste doelstellingen bij het opstellen van het inrichtingsplan. Op bijgevoegde afbeelding is het concept-inrichtingsplan weergeven. Nadere toelichting bij de afbeelding:

Vergroten van de capaciteit

  • De capaciteit van de parkeerplaats wordt door een efficiëntere inrichting vergroot van ca. 75 naar 105 plaatsen. Er is rekening gehouden met twee parkeerplaatsen voor minder validen.
  • Om te zorgen voor een zo efficiënt mogelijk gebruik, worden de parkeerplaatsen met witte lijnen afgebakend.

Veiligheid verbeteren

  • Er is gekozen voor het toepassen van eenrichtingsverkeer. Dit zal met borden / aanduidingen worden aangegeven.
  • Op basis van de nieuwe inrichting met een aantal centrale parkeervakken ontstaat een herkenbare verkeersstructuur.
  • Er wordt gezorgd voor een goede verlichting van het gehele terrein met speciale aandacht voor de entree.
  • De lage beplanting onder de bomen langs de Knappersveldweg wordt verwijderd, zodat er meer zicht op de parkeerplaats is van buitenaf

Verbeteren uitstraling

  • Het gehele terrein wordt verhard. Dit betekent dat geen gebruik meer wordt gemaakt van halfverharding/grind.
  • De parkeervakken worden voor de herkenbaarheid bestraat in een afwijkende steenkleur (antraciet) ten opzichte van de wegen. De huidige verharding wordt hergebruikt voor het bestraten van de wegen.
  • Op bepaalde plaatsen wordt de inrichting aangekleed met groen.

Overig

  • Op de tekening is de centrale opslag voor groenafval niet te zien. Deze zal echter, bij gebrek aan een alternatief, op vrijwel dezelfde plaats als de huidige terugkeren. Hierbij hebben een zo compact mogelijke uitvoering en een groene inkleding de aandacht.

Planning
De gemeente heeft offertes opgevraagd bij een aantal bedrijven. Volgens planning wordt kort voor de kerst door de gemeente tot gunning overgegaan. Op 6 januari 2020 zal vervolgens de uitvoering van de werkzaamheden starten. De geplande einddatum van de werkzaamheden is 28 februari 2020.

Zodra er een uitvoerend bedrijf door de gemeente is geselecteerd zal in overleg worden gegaan over de bereikbaarheid en het parkeren gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Nadere informatie hierover volgt.

Besturen v.v. EMMS, s.c. Lutten en JCLE