Nieuwsbericht

Steun EMMS met de Rabobank Clubkascampagne 2019

Leden van EMMS (JCLE), die klant èn lid zijn van de Rabobank Vaart en Vechtstreek kunnen EMMS aan een aardige financiële injectie helpen.
EMMS doet ook dit jaar weer mee aan de Clubkas Campagne van Rabobank Vaart en Vechtstreek. De voetbalvereniging doet hierbij niet alleen een beroep op haar eigen leden maar ook op de ouders van spelers/speelsters JCLE.

Het is namelijk de bedoeling zoveel mogelijk stemmen binnen te halen voor het door EMMS ingebrachte project. Het door Rabobank beschikbare geld (hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen) wordt namelijk aangewend voor verder stappen in ‘duurzaamheid’. De energievreters uit de keuken (koelkast/diepvries ) zijn aan vervanging toe. Hier willen we energiezuinige apparatuur voor terug hebben. EMMS gaat echt op de groene tour. (Alleen de shirts blijven Rood-wit!).

Voor het jaar 2019 stelt Rabobank Vaart en Vechtstreek 175.000 euro beschikbaar aan (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen. Verenigingen, die nog geen sponsorcontract met de Rabobank hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden. Alle leden, supporters en hun familieleden kunnen een stem uitbrengen op het EMMS-doel. Hoe meer stemmen hoe groter de kans op een leuke bijdrage. Want uiteindelijk beslissen de leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hoe het geld wordt verdeeld. Ook de bank hanteert de formule van “meeste stemmen geldt”. Of zoals ze het zelf omschrijft: Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Vaart en Vecht hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichtingen(en) waaraan zijn hun clubhart willen laten zien. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De stemperiode loopt van 15 maart tot en met 31 maart 2019. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag van 175.000 euro wordt naar rato verdeeld.

EMMS heeft zich aangemeld met het volgende doel:

Vervolgstappen naar duurzame / groene kantine. Naast reeds geplaatste zonnepanelen willen we nu graag energiezuinige koelkast/diepvries aanschaffen

Hoe werkt de actie? Klanten van de Rabobank Vaart en Vecht, die ook lid van de bank zijn krijgen 5 stemmen ter beschikking, die uitsluitend via een online stemmodule uitgedeeld mogen worden. Een lid mag van die vijf stemmen maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde club. De stemkaarten worden automatisch door de bank aan de leden toegezonden.

Als klant van de Rabobank Vaart en Vecht ben je overigens niet automatisch lid en dat is wel een vereiste om stemmen te kunnen uitbrengen.

Meer info over de actie is te vinden op deze pagina.