Nieuwsbericht

PWZ: Aandachtspunten

De poule indeling en het wedstrijdschema voor de voorronde van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi vind je hier (PDF).

Het bestuur van v.v. EMMS vraagt je aandacht voor het onderstaande:

Aandachtspunten Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

De organisatie van het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi doet elk jaar haar uiterste best om een sportief en een voor ieder aantrekkelijk toernooi te organiseren en hopen daarbij dat het toernooi zonder problemen verloopt.

Wij hebben hierbij ook uw hulp nodig. Wij als organisatie kunnen het niet alleen en wij willen daarom samen met u als deelnemende vereniging ervoor zorgen dat deze zaken onder de aandacht gebracht worden. Er zijn voor de 42e editie enkele aandachtspunten opgesteld waarop wij als organisatie extra nadruk willen leggen.

EHBO
Wij willen u vragen/vriendelijk verzoeken als deelnemende vereniging om tijdens de toernooidagen uw verzorger of ander persoon met EHBO-kundige achtergrond beschikbaar te stellen voor ondersteuning. Met deze samenwerking denken wij alle bezoekers wanneer het nodig is op de juiste wijze te kunnen helpen.

Geen alcohol op tribune
Wij zullen dit jaar weer streng gaan controleren dat er geen alcohol op de tribune wordt gedronken. Volgens de KNVB regels is het niet toegestaan en kunnen wij dus ook niet tolereren. Wij zullen daarom in de sporthallen strenger toezien op het nuttigen van alcohol op de tribune. Wij vragen u om ook uw supporters in te lichten over het niet nuttigen van alcohol (ook niet wat zelf meegebracht is) op de tribune.

Gedrag begeleiding/spelers/supporters
iedereen wil graag zover mogelijk komen in het toernooi en daardoor wordt er veelal op scherp gespeeld en dat is goed voor de kwaliteit van het toernooi. Wij moeten echter niet vergeten dat er ook respect voor elkaar moet zijn. Bedreigingen, fysiek en verbaal geweld vallen hier niet onder en vragen ook u als vereniging om er op toe te zien dat deze zaken niet voorkomen. Wij vinden het fantastisch dat u wilt deelnemen aan ons toernooi en wij zullen er dan ook alles aan doen om het toernooi zo sportief mogelijke en volgens de regels te laten verlopen. Wij hopen daarom dat u ook uw medewerking hieraan verleent.

Aanpassing reglement
Het reglement is op enkele punten aangepast/aangescherpt. Het reglement is te downloaden op onze website http://www.protosweering.nl/42-downloads. Het is belangrijk om het reglement voor aanvang toernooi goed te bespreken met team en begeleiding.

Spelerlijsten
om de speelrondes goed georganiseerd te laten verlopen vragen u om de spelerlijst welke ook is te downloaden van onze website van tevoren in te vullen. Wij willen benadrukken dat de vereniging ten allen tijden verantwoordelijk is en zal blijven voor het gedrag van hun supporters/begeleiding en spelers. Bij nieuwe ongeregeldheden en/of calamiteiten zal dit gevolgen kunnen hebben de desbetreffende vereniging.

Wij rekenen op uw medewerking en gaan ervan uit dat binnen uw vereniging de noodzaak van deze aandachtspunten wordt onderkend en danken u bij voorbaat voor de medewerking.

Met vriendelijke sportgroeten,

Protos Weering Zaalvoetbalcommissie