Nieuwsbericht

EMMS in de Spo(r)tlight

Bron: De Toren (31-1-2018)

In de rubriek ‘In de spo(r)tlight’ deze keer voetbalvereniging EMMS uit Slagharen. Het woord is aan Henry Kosse, de voorzitter van voetbalvereniging EMMS uit Slagharen.

Voetbalvereniging EMMS uit Slagharen is opgericht in mei 1931 en bestaat dit jaar 87 jaar. EMMS heeft circa 360 leden. Hiervan zijn bijna 300 spelend lid en 70 kaderleden, inclusief circa 25 veteranen die wekelijks een balletje trappen.

Wat is de kracht van jullie vereniging?
“We heten niet voor niets ‘Eendracht maakt macht’ (Slagharen). Er heerst een grote saamhorigheid binnen de vereniging. We hebben een zeer trouwe aanhang en als we ‘project-vrijwilligers’ nodig hebben is men altijd bereid te helpen. Dit hebben we meegemaakt tijdens de realisatie van de tribune en kleedaccommodatie en bij de verbouwing van onze kantine”, aldus Henry Kosse, voorzitter van EMMS. “Er is op dit moment niet speciaal iemand die extra in de belangstelling moet staan. Iedereen is belangrijk en heeft zijn/haar taken. Mocht er wel een iemand zijn dan wordt degene extra in het zonnetje gezet tijdens een nieuwjaarsreceptie of bij een algemene ledenvergadering”, aldus Henry Kosse.

Hoogte- en dieptepunten bij EMMS
De hoogtepunten zijn onder andere de diverse kampioenschappen van EMMS 1. In het seizoen 2016-2017 is EMMS kampioen geworden in de vierde klasse en hierdoor waren ze ook genomineerd voor sportploeg van het jaar in de gemeente Hardenberg. Helaas eindigden ze op de derde plaats na DAC Dedemsvaart en korfbalvereniging Juventa. Ook het 75-jarig bestaan van EMMS met een het jubileumfeest mag één van de hoogtepunten genoemd worden. En verder de realisatie van de nieuwe en de gerenoveerde kleedaccommodatie. Met behulp van de vele vrijwilligers van JCLE-Lutten en EMMS is dit gerealiseerd en de opening hiervan was in 2014. Ook de oprichting jeugdcombinatie Lutten-EMMS (JCLE) in 1996 is al meer dan twintig jaar een succesformule. Enkele dieptepunten zijn de degradaties van EMMS 1 en het afketsen van de fusie met SC Lutten in november 2016. Er waren elf stemmen te weinig…

Vertrouwenscontactpersoon Anne-Marie Soppe
Begin december heeft EMMS een mail van de KNVB/NOC-NSF ontvangen met het bericht dat seksuele intimidatie en misbruik in de sport hoog op de agenda staat en dat wordt geadviseerd een VCP aan te stellen. In de EMMS-bestuursvergadering van december is besloten om een artikel op de site te plaatsen om een soort ‘statement’ te maken. Henry Kosse: “Met andere woorden: dat wij dit onderwerp ook serieus nemen. Bij het maken van dat artikel kwam een collega-bestuurslid met de naam Anne-Marie Soppe”.

Anne-Marie Soppe is een dame van 47 jaar oud, woonachtig in Schuinesloot en is al meer dan zeventien jaar werkzaam bij Justitie. Sinds 2016 als psycholoog en systeemtherapeut binnen een outreachend ambulant team van de Oostvaarderskliniek in Almere. Daarnaast werkt ze als zelfstandig therapeut in de maatschap Praktijk Joss. Als vertrouwenspersoon van EMMS is Anne-Marie het aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Zowel voor slachtoffers, beschuldigden als betrokkenen. Als vertrouwenscontactpersonen fungeert ze als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Meer informatie is te vinden op de site van EMMS.

Vooruitblik op 2018
“Wij als bestuur hopen op een goed, gezond en sportief 2018, met wellicht een aantal kampioenschappen. Verder hopen we dat de VCP-er het niet druk krijgt en dat wij (EMMS, JCLE en sc Lutten) in goede harmonie verder samen kunnen werken op en rond ons sportpark de Kei”, besluit de voorzitter van een krachtige samenhorige vereniging EMMS.

Bron: De Toren (31-1-2018)