Nieuwsbericht

Steun EMMS met sponsoractie van Rabobank ten behoeve van JCLE

Leden van EMMS en SC Lutten, die klant èn lid zijn van de Rabobank Vaart en Vechtstreek kunnen JCLE aan een aardige financiële injectie helpen.

EMMS doet dit jaar namelijk mee aan de Clubkas Campagne van Rabobank Vaart en Vechtstreek. De voetbalvereniging doet hierbij niet alleen een beroep op haar eigen leden maar ook op die van SC Lutten. Het is namelijk de bedoeling zoveel mogelijk stemmen binnen te halen voor het door EMMS ingebrachte project. Het door Rabobank beschikbare geld (hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen) wordt namelijk aangewend voor JCLE, waarmee een gezamenlijk doel van EMMS en SC Lutten wordt bereikt.

Voor het jaar 2017 stelt Rabobank Vaart en Vechtstreek 150.000 euro beschikbaar aan (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen. Verenigingen, die nog geen sponsorcontract met de Rabobank hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden. SC Lutten heeft reeds een lopend sponsorcontract en is derhalve van deelname uitgesloten. Dat betekent overigens niet dat leden van SC Lutten NIET kunnen deelnemen. Zij kunnen namelijk een stem uitbrengen op het EMMS-doel. Hoe meer stemmen hoe groter de kans op een leuke bijdrage. Want uiteindelijk beslissen de leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hoe het geld wordt verdeeld. Ook de bank hanteert de formule van “meeste stemmen geldt”. Of zoals ze het zelf omschrijft: Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Vaart en Vecht hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichtingen(en) waaraan zijn hun clubhart willen laten zien. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De stemperiode loopt van woensdag 1 maart tot en met vrijdag 17 maart 2017. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag van 150.000 euro wordt naar rato verdeeld.

EMMS heeft zich aangemeld met het volgende doel: aanbieden van trainingsmateriaal voor JCLE en het (gratis) aanbieden van trainersopleidingen voor leiders/trainers van de gezamenlijke jeugdafdeling van EMMS en SC Lutten. EMMS (en uiteraard ook SC Lutten) hopen hiermee de kwaliteit van de jeugdteams naar een hoger niveau te brengen. En voetballen op een wat hoger niveau nodigt veelal andere kinderen uit om ook lid te worden. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En EMMS en SC Lutten hebben die jeugd voor de toekomst echt wel nodig!

Hoe werkt de actie? Klanten van de Rabobank Vaart en Vecht, die ook lid van de bank zijn krijgen 5 stemmen ter beschikking, die uitsluitend via een online stemmodule uitgedeeld mogen worden. Een lid mag van die vijf stemmen maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde club.  De stemkaarten worden automatisch door de bank aan de leden toegezonden.

Als klant van de Rabobank Vaart en Vecht ben je overigens niet automatisch lid en dat is wel een vereiste om stemmen te kunnen uitbrengen. Ben je als klant van de Rabobank Vecht en Vechtstreek nog geen lid vul dan vòòr 1 februari het formulier in op de site van Rabobank: https://goo.gl/u7lFFH. Het lidmaatschap van de bank is gratis en kan je een aantal voordelen opleveren die periodiek worden gecommuniceerd in het gratis magazine Dichterbij. Deze verschijnt 4 maal per jaar met diverse ledenaanbiedingen.

Zaterdag 1 april (geen grap) zal tijdens het Clubhartfeest  bekend worden gemaakt welk bedrag de deelnemende verenigingen tegemoet kunnen zien.

Meer info over de actie is te vinden op:

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/vaart-en-vechtstreek/sponsoring/

Leave a Reply