Nieuwsbericht

Alternatieve verloting voor de afgelopen seizoenen

Tijdens de coronacrisis heeft de reguliere fysieke verloting niet plaatsgevonden. Tijdens de crisis is er gekozen voor een alternatief, namelijk een interne verloting. De afgelopen twee seizoenen heeft de verloting, mede door de onzekerheid rondom corona, ook niet plaatsgevonden.

Alternatieve verloting
Aangezien de leden nog recht hebben op een verloting gaan wij een grote alternatieve verloting houden. Wij zullen één interne verloting houden ter compensatie van seizoen 2021/2022 en 2022/2023. Aan elk lid wordt één lotnummer gekoppeld. Hiervoor hoeven de leden niets te doen. Aan de hand van een trekking worden de prijzen verdeeld. De kans om iets te winnen is dus aanzienlijk. Er zullen mooie prijzen te winnen zijn! De prijzen zijn (deels) beschikbaar gesteld door onze club-sponsoren.

Zoals bekend zit bij onze leden het bedrag van de loten (€ 20,00 per jaar) in de contributie verwerkt. Met uitzondering van de mini’s en jeugd onder de 11 jaar. Voor deze groep is de verloting vervallen voor de seizoenen 2021/2022 en 2022/2023.

Geld terug? Dat mag!
Leden hadden voorgaande jaren met de verkoop van de loten de mogelijkheid om een deel van de contributie terug te verdienen. Deze mogelijkheid is er door deze alternatieve verloting niet. Alle leden hebben wel de keuze om niet deel te nemen aan de alternatieve verloting. Op de incasso van laatste termijn (april) wordt dan een bedrag van € 40,00 per lid in mindering gebracht.

Wil je hier gebruik van maken? Stuur dan vóór 17 maart een e-mail met je naam naar basdevent@hotmail.com. Wij zullen dit dan verwerken in onze administratie. De trekking van de verloting zal op 18 maart tijdens de bestuursvergadering van v.v. EMMS plaatsvinden.

Kans op mooie prijzen!
Neem je wel deel aan deze verloting, dan steun je onze vereniging en maak je tevens kans op mooie prijzen!

Wij hopen iedereen op deze manier een passende oplossing te bieden! In overleg met SC Lutten hebben wij besloten om ook voor het seizoen 2023/2024 de verloting op deze manier plaats te laten vinden. Ook zullen wij gezamenlijk nadenken hoe wij in de toekomst omgaan met de jaarlijkse verloting. Wij komen hier, voor vaststelling van de nieuwe contributie bedragen, bij de leden op terug.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van v.v. EMMS