Nieuwsbericht

Alternatieve verloting v.v. EMMS

Dit voetbalseizoen is helaas alles anders dan we gewend zijn. Zo ook de jaarlijkse verloting. Het bestuur van EMMS vindt het, na overleg met sc Lutten, niet passend om leden langs de deuren te laten gaan met loten.

Alternatieve verloting
Dit jaar gaan wij daarom een alternatieve verloting houden. Aan elk lid wordt één lotnummer gekoppeld. Aan de hand van een trekking worden de prijzen verdeeld. Hierdoor stijgt de kans om iets te winnen aanzienlijk. Er zullen mooie prijzen te winnen zijn!

Zoals bekend zit bij onze leden het bedrag van de loten (€ 20,00) in de contributie verwerkt. Met uitzondering van de mini’s en jeugd onder de 11 jaar. Voor deze groep vervalt de verloting in 2021.

Geld terug? Dat mag!
Leden hadden voorgaande jaren met de verkoop van de loten de mogelijkheid om een deel van de contributie terug te verdienen. Deze mogelijkheid is er door deze alternatieve verloting niet. Alle leden hebben wel de keuze om niet deel te nemen aan de verloting dit jaar. Op de incasso van laatste termijn (eind juni) wordt dan een bedrag van € 20,00 in mindering gebracht.

Wil je hier gebruik van maken? Stuur dan vóór 24 juni een e-mail met je naam naar info@vvemms.nl. Wij zullen dit dan verwerken in onze administratie. De trekking van de verloting zal op zondag 27 juni plaatsvinden.

Steun voor de vereniging
Tijdens deze corona-pandemie is veel onzeker en alle (financiële) steun welkom. Neem je wel deel aan deze verloting, dan geef je onze vereniging extra steun en maak je tevens kans op mooie prijzen!

Wij hopen iedereen op deze manier een passende oplossing te bieden!

Met vriendelijke groet,

Bas de Vent
Penningmeester v.v. EMMS