Nieuwsbericht

Nieuwjaarsreceptie v.v. EMMS

Traditiegetrouw vindt iedere 1e zondag van het nieuwe jaar de nieuwjaarsreceptie plaats voorafgegaan door een snertloop door Slagharen. De snertloop werd gewonnen door: Leco Kosse (bij de JCLE-jeugd) en door Justin Westerbeek bij de volwassenen. De volledige uitslag vind je hieronder.

Na de snert was, in een goed gevulde kantine, het woord aan de interim voorzitter Herman Spijker. Herman neemt, samen met collega bestuursleden, de taken waar van Henry Kosse die als voorzitter is afgetreden bij de jaarvergadering in oktober 2018. In de terugblik op 2018 stond de voorzitter stil bij de prestaties van het tweede halfjaar 2018. Het meest in het oog springend was hierbij de geweldige prestatie van EMMS 1 tijdens het recente Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Het behalen van de tussenronde was een geweldige prestatie. In zijn toespraak noemde de voorzitter ook het kampioenschap van de Dames veterinnen en de A-junioren van JCLE. De voorzitter meldde dat de ‘contracten’ van de gehele technische staf bij EMMS 1 zijn verlengd. De voorzitter had nog een primeur. EMMS 2 krijgt vanaf het komende seizoen een ‘oude bekende’ als trainer. Erik Hein wordt m.i.v. komend seizoen de trainer van EMMS 2.

De voorzitter deelde ook mee dat de kantine onlangs is voorzien van (39) zonnepanelen, geplaatst door Totaal Techniek Anbergen. Op initiatief van Erik en Maurice Kosse en met medewerking van de Supportersvereniging, de Club van 100 en deels sponsoring door Totaal Techniek Anbergen is dit door EMMS gerealiseerd.

In de toespraak deelde de voorzitter mee dat het gehele sportpark vanaf heden op zaterdagmorgen (tot 13.00 uur) rookvrij is. Dit is een gezamenlijk initiatief van v.v. EMMS, sc Lutten en de jeugdcombinatie JCLE i.s.m. met de Gemeente Hardenberg. Binnenkort zullen de ‘rookvrij’ bordjes worden opgehangen. Wij verwachten dat een ieder zich aan deze afspraak gaat houden. Een deel van het EMMS bestuur (Gerard Pieper, Herman Spijker en Anton de Vent) heeft de ‘aftrap’ verricht t.a.v. een rookvrij sportpark.

Verder deelde de voorzitter nog mee dat het parkeerterrein op sportpark De Kei wordt aangepast door de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft hiervoor ruim 200.000 euro uitgetrokken. De indeling ed. zal i.o.m. de verenigingen plaatsvinden.

Als laatste werd ook dit jaar weer alle vrijwilligers bedankt die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd in het afgelopen jaar en hopelijk straks ook weer in dit jaar.

Na de toespraak was het nog lang gezellig vertoeven in de kantine van v.v. EMMS.

Uitslag Snertloop
JCLE
1. Leco Kosse – 26:10
2. Daan Mecklenfeld – 29:25
3. Lars Koudijs – 30:10
Meisjes
1. Tessa Eggen – 33:24
Senioren
1. Justin Westerbeek – 29:07
2. Bastiaan Anbergen – 29:28
3. Jeroen Brader – 29:46


TOESPRAAK INTERIM VOORZITTER

Hierbij wil ik iedereen – spelers, sponsoren, vrijwilligers en onze collega`s van Sportclub Lutten – van harte welkom heten op onze Nieuwjaarsreceptie en bovendien wil ik iedereen een goed, gezond en in het bijzonder een sportief 2019 toewensen.

Zoals jullie weten is voorzitter Henry Kosse in de jaarvergadering (okt.) afgetreden. Tot op heden zijn wij er niet in geslaagd een goede opvolger te vinden. Tot die tijd zal ik (Herman Spijker) als interim-voorzitter zijn taken overnemen, samen met mijn collega bestuurders.

Zoals het gebruikelijk is op een nieuwjaarsreceptie zal ik dit keer niet terugkijken op de gebeurtenissen van het eerste halfjaar dit is namelijk ook al genoemd op de algemene ledenvergadering door de verschillende commissies, maar meer op de tweede helft van 2018 en een verwachting geven voor het nieuwe jaar.

We gaan nu verder met de prestaties van onze elftallen en beginnen met ons vlaggenschip het eerste elftal die speelt nu in de 3e klasse C en op een tweede plaats staan. Als we dit volhouden blijven we een derde-klasser of misschien 2e klasse.

Verder heeft EMMS 1 in het Protos Weering toernooi de tussenronde gehaald helaas is het hier bij gebleven, toch een hele mooie prestatie. Wat betreft de leiding heeft het bestuur in overleg met spelers besloten om een derde contract aan te bieden aan Johan Oldenkamp, deze heeft hij inmiddels geaccepteerd. John Germes en Arjan Lamberink hebben te kennen gegeven nog te blijven. Dat geldt ook voor keeperstrainer Bertel Schlepers en ik denk ook voor de assistent-scheidsrechter Frans Pieper.

Het 2e elftal staat dit jaar op een negende plaats in de Zondag reserve klasse 1e klasse B dit is een mooie prestatie gezien zij het vorige jaar gepromoveerd zijn naar deze klasse. Ben Kleinheerenbrink heeft toch weer het trainerschap op zich genomen, waarvoor onze hartelijke dank. De TC en het bestuur zijn al enige tijd bezig om een trainer te krijgen voor EMMS 2. Wij zijn blij te kunnen meedelen dat vanaf het komende seizoen Erik Hein zal aantreden als trainer van EMMS 2. Hij gaat dit samen doen met leider Hans Wering en ass. scheidsrechter Rob Nijkamp, die beiden nog een seizoen doorgaan.

Ons derde elftal staat op dit moment op een derde plaats . Het bestuur heeft het vertrouwen dat er nog meer inzit. Het 4e neemt een vierde plaats in op de ranglijst, ook zij kijken nog naar boven.

Dames team: het gecombineerde damesteam van SC Lutten en EMMS staat op een keurige vierde plaats. Onze Veterinnen VR25+ 1 zijn dit seizoen (in de najaar competitie) kampioen geworden Hierbij alsnog onze felicitaties.
De veteranen spelen dan wel geen competitie maar ze zijn zeker fanatiek in de wekelijkse partijtjes en in de kantine.

JCLE
Wanneer we het aantal teams tellen dat valt onder de jeugdcombinatie JCLE komen we uit op 13, vorig jaar waren het er nog 17. Aan het aantal vrijwilligers en junioren is te merken dat de verwachte daling is ingezet.
De A-Junioren doen het op dit moment voortreffelijk; ze zijn kampioen geworden wat volgens mij ook een applaus waard is. Willen wij sterke en volwaardige selectieteams op de been brengen – en wie wil dat nou niet?- dan moeten wij ons in ons denken en handelen richten op wat het beste is voor JCLE. Dus wie weet waar een en ander nog toe zal leiden Op den duur profiteren beide hoofdverenigingen hiervan.

Verdere perikelen binnen onze vereniging
Zoals een ieder kan zien liggen er zonnepanelen op het dak van onze kantine, deze zijn aangelegd door Totaal Techniek Anbergen; er liggen een behoorlijk aantal (39) mede omdat wij toch ruim 15.000 kWh gebruiken. Het bestuur wil Totaal Techniek, de Supportersvereniging en de Club van 100 bedanken voor de sponsoring en het tot stand komen van dit project. Verder wil het bestuur de initiatiefnemers Erik en Maurice Kosse bedanken voor hun inzet. Volgens de berekeningen moet de kantine zelfvoorzienend zijn; dus duurzaam!

Roken
De voetbalverenigingen v.v. EMMS, SC Lutten en de gezamenlijke jeugdcombinatie JCLE is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom hebben wij vanaf 1 januari 2019 een stap gezet naar een rookvrij sportpark, daarom is er vanaf deze datum een algeheel rookverbod op de zaterdagmorgen tot 13.00 uur; wie nog wil roken vragen wij dit te doen buiten ons terrein.

Ons parkeerterrein
Dit jaar heeft de gemeente ruim 200.000 euro uitgetrokken om onze parkeerplaats aan te passen. Hoe dit gebeurt en of wij als bestuur nog een kleine inbreng hebben? Zoals het nu lijkt is er geen ruimte voor zelfwerkzaamheid. De gemeente is nl. ‘wettelijk’ verplicht e.e.a. aan te besteden aan diverse leveranciers.

Vuurwerk
Bij de laatste competitiewedstrijd van ons 1e elftal is er vuurwerk afgestoken; dit is volgens de wet verboden. Ik weet dat er toch geen politie aanwezig is, echter indien de KNVB hiervan op de hoogte wordt gesteld kunnen wij als EMMS een grote boete krijgen en in het ergste geval punten in mindering. Dit willen wij onze jongens toch niet aandoen? Ik hoop dan ook stellig dat dit een laatste keer is geweest.

Vrijwilligers
Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken die het afgelopen jaar (en misschien ook weer het komende jaar) een bijdrage hebben geleverd voor de vereniging. Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers.

Jubilarissen
Volgens onze ledenadministratie zijn er dit jaar geen leden met een 40 of 50 jarig jubileum. Bij enkele leden ontbreken nog historische gegevens. Deze proberen we nog te achterhalen. Mochten we onverhoopt jubilarissen vergeten zijn dan zullen wij deze alsnog op een later tijdstip huldigen.

Bestuur v.v. EMMS

Foto’s: Gerrit Brokelman & Jeroen Dozeman