Nieuwsbericht

Opbrengst Rabobank Clubkasactie bekend!

Afgelopen vrijdag zijn de cheques uitgereikt van de Rabobank Clubkasactie. EMMS heeft dit jaar €506,28 ontvangen (vorig jaar €549,23).

Het geld is bestemd voor JCLE voor een te plannen sport en spel dag aan het eind van dit seizoen. Alle leden, supporters en overige mensen die een stem op EMMS hebben uitgebracht: Hartelijk dank voor uw steun!!!

Bestuur EMMS en JCLE