Nieuwsbericht

Vertrouwenspersoon v.v. EMMS

Vorig jaar heeft het bestuur mij gevraagd om de vrijwilligersfunctie van vertrouwenspersoon te vervullen voor EMMS. Ik heb daar ‘ja‘ op gezegd.

Mijn naam is Anne-Marie Soppe, ik ben 47 jaar en woon in Schuinesloot. Ik heb net als mijn zus en moeder in het verleden gevoetbald bij de dames van EMMS. Ik werk al meer dan 17 jaar bij Justitie. Sinds 2016 als psycholoog en systeemtherapeut binnen een outreachend ambulant team van de Oostvaarderskliniek in Almere. Daarnaast werk ik als zelfstandig therapeut in de maatschap Praktijk Joss. Ik zal hieronder uitleggen wat ik als vertrouwenspersoon ga doen en waarvoor iedereen mij kan benaderen.

Als vertrouwenspersoon van EMMS ben ik het aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Zowel voor slachtoffers, beschuldigden als betrokkenen.
Met grensoverschrijdend gedrag wordt bedoeld: elke vorm van gedrag of toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of die als doel hebben de waardigheid van de persoon aan te tasten.

Voorbeelden hiervan zijn omstandigheden die als bedreigend, vijandig, beledigend, vernederend, sociaal onveilig, of kwetsend worden ervaren. Hier valt ook onder de begrippen: seksueel misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling. Het ongewenste gedrag kan plaatsvinden zowel verbaal, non-verbaal, fysiek als digitaal.
Als vertrouwenscontactpersonen fungeer ik als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ik kan je op een veilige manier de mogelijkheid bieden van een luisterend oor, raad geven en/of doorverwijzen naar geschikte hulp.

Iemand die contact met mij opneemt kan er op rekenen dat ik in alle vertrouwelijkheid zal handelen. Nooit zal ik zonder toestemming van een melder enige mededeling doen naar buiten. Er is alleen een mogelijke uitzondering bij ernstige misdrijven wanneer de veiligheid van andere leden in gevaar kan komen. Dan ben ik wel verplicht dit te melden maar dit zal dan altijd met je besproken zijn.

Wanneer je vragen hebt of mij nodig bent als vertrouwenspersoon kun je mij persoonlijk, telefonisch of via de mail benaderen. Mijn telefoonnummer is: 06-19531657 en mijn emailadres is: ame.soppe@gmail.com