Nieuwsbericht

Nieuwjaarsreceptie 2023

Op zondag 8 januari, na de Snertloop, vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Voorzitter Herman Spijker heette spelers, sponsoren, vrijwilligers en de leden van JCLE van harte welkom. Zoals gebruikelijk blikte Herman terug op het oude jaar en vooruit naar 2023. Hieronder een samenvatting van Herman zijn mooie toespraak.

Corona
Dit ligt inmiddels al bijna een jaar achter ons, v.v. EMMS is hier op sportief en financieel vlak redelijk doorgekomen mede omdat onze sponsoren en de leden ons niet hebben laten vallen, hiervoor nogmaals onze dank.

Prestaties elftallen
Hierna werd even stil gestaan bij de prestaties van de elftallen van v.v. EMMS. Het eerste elftal doet het goed en staat onder leiding van hoofdtrainer Erik Hein slechts enkele punten achter op de koploper.

Zowel EMMS 2 als 3 van de zondag afdeling staan op een mooie eerste plaats. Het tweede elftal van de zaterdag staat tweede en het derde op een keurige vierde plaats. Onder andere het 3e moet nog enkele wedstrijden inhalen. Over het grote aantal afzeggingen door tegenstanders, heeft v.v. EMMS contact gehad met de KNVB. Hopelijk gaat dit in 2023 beter.

EMMS vrouwen 25+ zijn op een 4e plaats geëindigd. De dames van EMMS/Lutten 1 staan 7e en dames EMMS/Lutten 2 staan op een knappe 4e plaats.

JCLE
In 2022 is het bestuur van JCLE bijna volledig nieuw. Ook is het sponsorcontract met Attractiepark Slagharen met 5 jaar verlengd. Een mooie ontwikkeling!

Ook heeft het jaar 2022 een drietal kampioenen gebracht, namelijk JO-19-1, JO-11-1 en JO12-1.

Kantine
De kantine heeft met medewerking van de Supportersvereniging een nog mooiere uitstraling gekregen. Zo zijn er hoge tafels bijgeplaatst en nieuwe stoelen aangeschaft.

Verder gaat het schoonmaken onder de leiding van Koos de Vent en Bennie Eggen redelijk volgens plan met de elftallen. Gelukkig maakt ook nog steeds één keer in de maand een vaste groep dames schoon, zodat we ook zeker weten dat niets wordt vergeten.

In 2022 is tevens besloten om het contract met Grolsch met 3 jaar te verlengen.

Bezetting van de bar en de keuken blijft elk jaar een aandachtspunt. Dat geldt voor alle verenigingen. Gelukkig hebben wij enkele vaste vrijwilligers die ervoor zorgen dat een groot deel van de bezetting geregeld is en mooie omzet wordt gedraaid. De gaten die overblijven moeten we met de teams opvangen. Dit gaat redelijk goed.

Kunstgras
Wij hebben van de gemeente de toezegging gehad dat wij dit jaar aan de beurt zijn voor vernieuwing van de kunstgras mat. Hier zijn we heel blij mee omdat de oude mat behoorlijk op is.

Verduurzaming
Het verduurzamen van ons sportpark krijgt de komende jaren onze grote aandacht, dit in samenwerking met SC Lutten , dit is heel erg noodzakelijk vanwege de forse stijging van de prijzen voor gas en elektra.

Vrijwilligers
Verder wil ik alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar en hopend de komende jaren hun bijdrage hebben geleverd bedanken. Immers een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers.

Toelichting Technische Commissie (Rob Vermeltfoort)
Na de toespraak van Herman heeft Rob Vermeltfoort de volle kantine ook toegesproken. Rob heeft binnen het bestuur de portefeuille Technische Commissie. Deze commissie bestaat verder uit Wessel Kriens en Maurice Kosse.

Namens de TC heeft Rob toegelicht waar zij de laatste seizoenen mee bezig zijn geweest aangezien we door corona 2 jaar geen nieuwjaarsreceptie hebben gehad en dit een mooi moment was om iedereen te spreken.

Na de algemene ledenvergadering van 30-11-2020 hebben Arjan van der Most, Erik Hein, Maurice Kosse en ik ons bezig gehouden met het zaterdagvoetbal. Omdat we binnen EMMS teveel (jeugd)spelers zagen stoppen met voetbal omdat zij niet op zondag(ochtend) willen voetballen.

Na diverse overleggen kwam het erop neer dat er z.s.m. tenminste één team op zaterdag moest komen, met spelers die toen nog op zondag speelden, maar ook jongens vragen die gestopt waren met voetballen. Na een aantal spelers te hebben gevraagd naar hun ideeën, kwam gelukkig de bal snel aan het rollen en hadden we aan het eind van het seizoen 2020-2021 bijna 25 spelers die het nieuwe zaterdagteam gingen vormen.

Met Paul Arkes vonden we een leider die deze groep nu al bijna 2 jaar wekelijks begeleid op de donderdag en zaterdag en helaas op een haar na in het eerste jaar het kampioenschap misliep. Mede door deze goede resultaten en de gezelligheid en inzet van het gehele elftal, was wel een goede fundering gelegd om het zaterdagvoetbal uit te breiden. In het huidige seizoen hebben we al een tweede zaterdagelftal kunnen starten, dit is tevens ons tweede prestatieteam geworden.

Waar het aantal spelers voor dit team geen probleem was, kostte het wel wat moeite om begeleiding in de vorm van een trainer en leider te vinden. Na een lange zoektocht heeft Ben Kleinheerenbrink ons eerst uit de nood gehaald door tijdelijk de begeleiding op zich te nemen, waardoor wij verder konden zoeken. Dit bleek lastiger dan gedacht, maar een geluk voor ons was dat Ben na wat kleine opstartproblemen er zoveel plezier in kreeg dat hij aangaf het seizoen af te willen maken, samen met Roland Schuiten die zich inmiddels had gemeld om als leider bij het team te willen zijn.

v.v. EMMS is ongelooflijk blij dat Ben en Roland dit hebben opgepakt.

Ook zijn we erg blij met onze 2 (!) damesteams. De begeleiding van deze teams is wel erg krap. Wij hopen dat iemand zich meldt om de begeleiding van deze teams aan te vullen. Benader hiervoor familie of vrienden, we moeten het samen doen!

Ook onze senioren teams op zondag draaien goed en liggen op kampioenskoers. Hier hebben we het afgelopen seizoen als TC behoorlijk resoluut de indelingen op de kop gegooid, wat ongetwijfeld voor mensen tot teleurstelling en wat frustratie heeft geleid. Gelukkig is dit, door de positieve opstelling van iedereen, goed oplost.

De technische commissie is ook erg blij met de vaste begeleiding van de teams door o.a. Gerry Schlepers, Hans Werink, Rene Mecklenfeld, Gerrie Spijker, Richard Sieljes en natuurlijk de vaste grensrechters!

Dan tot slot onze 1ste selectie. Ook met deze prestaties kunnen we als verenging blij zijn! Mede door deze resultaten en de tevredenheid van de selectie, bestuur en TC en ook Erik zelf natuurlijk, is besloten het contract met 1 jaar te verlengen. Ook zijn de contracten van leider Arjan Lamberink, keeperstrainer Gerhard Hein en verzorger John Germes verlengd. Een mooi vooruitzicht voor seizoen 2023-2024.

Ook is er dit seizoen gestart met Jong EMMS, hier voetballen O19 spelers, jongens van het 2e en 3e en een aantal spelers uit de 1ste selectie. Hiermee willen we proberen iedereen te laten wennen aan het niveau en de intensiteit van spelen in het eerste. Ook willen we jongens motiveren om net dat stapje extra te doen en ze te laten zien dat ze tegen het niveau aanzitten en te laten ervaren dat je wel degelijk trots mag zijn om het rode shirt en witte broek aan te trekken en dat daarvoor zondags honderden supporters naar ons mooie sportpark ‘De Kei’ komen!

Tot slot werken wij aan een nieuw beleidsplan wat dit seizoen klaar moet zijn en ervoor moet zorgen dat er een duidelijke structuur komt met afspraken en een visie erin. Ook zullen we binnenkort starten met de indelingen voor volgend seizoen. Mocht er iemand wensen hebben kom dan gerust bij ons.

De technische commissie sluit af met het bedanken van alle vrijwilligers, zoals scheidsrechters, grensrechters, consul en iedereen die het mogelijk maakt om de voetbalschoenen weer aan te kunnen trekken en na afloop een gezellig pilsje met elkaar te kunnen drinken.