Nieuwsbericht

Goedkeuring statuten: Aankondiging en opgave voor extra digitale ALV

Beste leden,  

Het bestuur heeft de huidige statuten, welke dateren uit 1979, geüpdatet zodat deze weer in lijn zijn met de voorschriften van de KNVB en voldoet aan de eisen conform de WBTR (Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen). Tevens heeft Notaris Linde de nieuwe statuten gecontroleerd.

De statuten dienen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) te worden goedgekeurd. Voor een dergelijke statutenwijziging dient ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Tijdens de  ALV op maandag 29 november was niet twee derde van de leden aanwezig. Daarom dient er een nieuwe vergadering belegd te worden om te stemmen over de statuten. In de tweede vergadering dient, ongeacht aantal aanwezige leden, twee derde van de uitgebrachte stemmen vóór wijziging te stemmen.

Vandaar dat we jullie uitnodigen voor de extra ledenvergadering op 20 december. Ook deze vergadering zal digitaal plaatsvinden om 19.30 uur.

Het bestuur verzoekt je om voor 20 december door te geven of je wilt deelnemen aan de digitale ALV. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@vvemms.nl. Je ontvangt vervolgens in de loop van maandag 20 december een e-mail met inloginstructies naar het digitale platform Microsoft Teams. Daarnaast ontvang je de nieuwe statuten, mocht je deze nog niet hebben ontvangen voor de eerste ledenvergadering.

De belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen in artikel 5 van de nieuwe statuten. Dit artikel is toegevoegd, conform de WBTR. Met dit artikel wordt voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur.  De rechten, plichten en verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn nu nadrukkelijk in de statuten verankerd.

Bestuur v.v. EMMS