Nieuwsbericht

Aankondiging en opgave voor digitale Algemene Ledenvergadering

Beste leden,  

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 29 november. De ALV zal vanwege alle coronamaatregelen digitaal plaatsvinden. Zie deze bijlage (PDF) voor de agenda. De vergadering start om 19.30 uur.  

Het bestuur verzoekt je om voor 27 november door te geven of je wilt deelnemen aan de digitale ALV. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@vvemms.nl. Je ontvangt vervolgens in de loop van maandag 29 november een e-mail met inloginstructies naar het digitale platform Microsoft Teams. Daarnaast ontvang je de notulen van de vorige vergadering en de nieuwe statuten.

Mede gezien een aantal belangrijke bespreekpunten, waaronder de nieuwe statuten, hopen wij op jullie aanwezigheid! 

Bestuur v.v. EMMS