Nieuwsbericht

v.v. EMMS ook op zaterdag?

Binnen voetbalvereniging EMMS uit Slagharen wordt nagedacht over een gedeeltelijke overstap naar de zaterdag. Als sinds jaar en dag speelt de van oorsprong katholieke club op de zondagen. Binnen de vereniging is een werkgroep opgericht om te inventariseren of het mogelijk is om vanaf volgend seizoen een zaterdagelftal op te richten. De werkgroep bestaat uit spelers Rob Vermeltfoort (speler EMMS 3), Maurice Kosse (speler EMMS 1), Erik Hein (huidig trainer van het 2e elftal en toekomstig trainer 1e elftal) en Arjan van der Most (speler EMMS 2 en jeugdtrainer).

Rob Vermeltfoort geeft aan dat er de laatste jaren (teveel) Slagharense leden zijn gestopt met voetballen of zijn overgestapt zijn naar een zaterdagvereniging. Hierover heeft de werkgroep diverse oud-leden gesproken. Uit die gesprekken blijkt dat de hoofdreden voor het stoppen met voetballen bij v.v. EMMS is, dat men liever op de zaterdag- dan op de zondagochtend voetbalt. Een ontwikkeling waar v.v. EMMS niet uniek in is: Diverse voetbalverenigingen in de regio hebben de laatste jaren al een zaterdagelftal opgericht, of zijn zelfs in het geheel overstapt naar de zaterdag als speeldag.

v.v. EMMS wil alle inwoners uit Slagharen en omstreken de kans bieden om te blijven voetballen bij v.v. EMMS. Na gesprekken met jeugdleden, oud EMMS-spelers en huidige leden, komt naar voren dat er animo is voor een zaterdagelftal. Maurice Kosse geeft aan dat diverse spelers graag bij v.v. EMMS willen spelen als er een zaterdagteam komt. Inmiddels hebben zich hiervoor al 12 spelers aangemeld.

Naast de introductie van een recreatief team op de zaterdag, is het is de bedoeling om het huidige 2e elftal een ‘hybride’ elftal te laten worden. De thuiswedstrijden worden dan voornamelijk op de zaterdagen gespeeld, aan het eind van de middag of aan het begin van de avond. De uitwedstrijden zullen wel op de zondagmorgen gaan plaatsvinden. Erik Hein beaamt dat deze constructie al bij diverse zondagverenigingen wordt toegepast. De huidige spelers van EMMS 2 blijken de “hybride” oplossing te zien zitten. De intentie is om het 2e elftal zo veel mogelijk tegelijk met het nieuwe recreatieve zaterdagteam te laten spelen.

De werkgroep heeft zich tevens tot doel gesteld de verbinding tussen de vereniging en het dorp Slagharen te versterken. Jeugdtrainer Arjan van der Most ziet dat de Slagharense jeugdspelers uit de jeugdcombinatie met s.c. Lutten (JCLE), als ze ouder worden de binding met v.v. EMMS verliezen doordat er geen alternatief voor het spelen op de zondag kan worden geboden. Middels de eerdergenoemde stappen hoopt v.v. EMMS op korte termijn over een goed alternatief te kunnen beschikken. De komende periode zal worden gebruikt om de organisatie en verdere randzaken uit te werken. Met de ingeslagen weg hoopt de werkgroep een goede basis te hebben gelegd voor de toekomst van v.v. EMMS! Ben jij nog niet benaderd door de werkgroep, maar heb je wel belang om bij v.v. EMMS op de zaterdag te voetballen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het e-mail adres: info@vvemms.nl

V.l.n.r.: Maurice Kosse, Rob Vermeltfoort, Arjan van der Most, Erik Hein