Nieuwsbericht

Uitloting certificaten jaar 2020

In de bestuursvergadering van 18 januari jl. zijn de certificaten uitgeloot van het jaar 2020. Dit betreft de certificaten die destijds bij de verbouwing van de kantine (2009/2010) zijn verkocht.

Deze actie stond nog ‘open’ n.a.v. de digitale ALV eind 2020. Er is voor een bedrag van € 1200,- uitgeloot.

De eigenaren van deze certificaten zullen binnenkort per brief worden geïnformeerd.

Bestuur v.v. EMMS