Nieuwsbericht

Kleedkamers en kantine corona-proof gemaakt

Beste trainers, spelers, leiders en andere betrokkenen. Wij zijn blij dat we weer kunnen beginnen… maar we moeten er wel wat voor doen!!!

Afgelopen week hebben de besturen van SC Lutten en EMMS de ‘nieuwe’ kleedkamers zo goed mogelijk corona-proof gemaakt. De zitplaatsen zijn duidelijk aangegeven tussen de geel/zwarte lijnen. S.v.p. dit allemaal laten zitten! Het valt niet mee om de regels van RIVM/NOC/NSF cq de KNVB toe te passen. Maar laat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid nemen t.a.v. het hanteren van de ‘spelregels’.

In de nieuwe kleedkamers kunnen maximaal 7 (1 kleedkamer van 8) personen plaats nemen. Een vriendelijk en dringend verzoek om de regels strak te hanteren en corrigeer elkaar als men van de regels afwijkt. Het moet toch niet nodig zijn om het bestuur op te laten treden als politieagent/ BOA?

Het voorstel is om voorlopig meerdere kleedkamers te gebruiken. Voorstel de 1e selectie in kleedkamer 1-2 en de 2e selectie in kleedkamer 3-4. Als de jeugd begint en/of de wedstrijden aanvangen zullen we met nieuwe voorstellen komen. Mochten er plekken tekort zijn, pak dan de ‘oude’ kleedkamers erbij. Deze worden maandag 3 augustus corona-proof ingericht.

De lagere seniorenteams kunnen voorlopig ook gebruik maken van de oude kleedkamers. Als de jeugd en/of de dames beginnen zullen we e.e.a. opnieuw moeten regelen.

Probeer zoveel mogelijk in voetbalkleren naar de trainingen te komen; dit verkort de tijdsduur bij het aankleden (kan eventueel ook buiten). Douchen na afloop is weer toegestaan, maar ook hier geldt de 1,5 meter! Houdt zowel vóór als ná de training de 1,5 meter regel intact en ga anders na elkaar douchen. In de toiletten zullen ontsmettingsmiddelen worden geplaatst.

Voorlopig is alleen het trainingsveld en het kunstgrasveld beschikbaar voor de trainingen; de overige velden mogen nog niet gebruikt worden.

De kantine van EMMS is afgelopen week corona-proof ingericht door afvaardiging bestuur v.v. EMMS. De tafels zijn op 1,5 meter neergezet, er is een looproute gemarkeerd en we hebben straks de bestaande ingang (de bekende entree aan hoofdveldzijde) en de uitgang is vanaf heden aan kunstgrasveld zijde.

T.z.t. zal de keuken weer open gaan (bij de eerste wedstrijden) De bedoeling is dan om het verkooppunt buiten te laten plaatsvinden (bij achterdeur van de kantine).

Er zullen ontsmettingsmiddelen/doekjes worden geplaatst. Wij doen dit voor ons aller gezondheid en verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de ingevoerde regels/protocollen. Ook bij gebruik van het buitenterras dient de 1,5 meter regel te worden gehanteerd. Voorkeur: contactloos betalen of per pin.

De protocollen voor trainers/spelers/bestuur vind je hieronder.

Er kunnen de komende periode geen wedstrijdbesprekingen plaatsvinden in de commissiekamer en/of bestuurskamer. Ook hier zijn we gebonden aan de 1,5 meter regel.

Bestuur v.v. EMMS