Nieuwsbericht

RESPECT

Beste supporters,

Het bestuur vraagt om jullie medewerking. N.a.v. de wedstrijd EMMS – Oereterp zijn wij als bestuur door de KNVB er op geattendeerd dat er ongewenste opmerkingen zouden zijn gemaakt richting de (vrouwelijke) assistent-scheidsrechter van Oereterp. Wij zijn er nu zonder boete of punten in mindering vanaf gekomen aangezien we zelf als bestuur niets hebben geconstateerd. Maar dat wil niet zeggen dat er niets heeft plaatsgevonden. Dit gedrag past niet bij onze vereniging en wordt niet getolereerd.

Daarom nogmaals het vriendelijke verzoek om geen beledigingen/ opmerkingen te plaatsen t.a.v. ras, sekse of andere kwalijke zaken.

Heb respect voor de tegenstander, scheidsrechter en assistent-scheidsrechter.

Mochten wij als bestuur dergelijke geluiden horen, dan zullen onze ‘supporters’ hierop worden aangesproken en indien nodig van het terrein worden gestuurd. Hopelijk hoeft het niet zover te komen.

We vertrouwen op jullie medewerking.

Bestuur v.v. EMMS