Nieuwsbericht

Vacatures v.v. EMMS (op vrijwillige basis)

Op de jaarvergadering van 28 oktober jl. is aangegeven dat er diverse vacatures zijn binnen onze vereniging. Op advies vanuit de vergadering is besloten deze op de website te plaatsen. Indien u interesse/belangstelling heeft in één van de genoemde functies dan s.v.p. dit melden bij het algemene mailadres van v.v. EMMS. De reacties komen dan vanzelf bij het bestuur terecht en worden dan verder beoordeeld. Dit is het betreffende mailadres: info@vvemms.nl Ook voor vragen over de vacatures kunt u bij het genoemde mailadres terecht.

· Voorzitter v.v. EMMS

Leidt de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen. Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden. Stimuleert de samenhang binnen de gehele vereniging. Toont hierbij leiderschap en gaat voorop in de strijd. Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen Vertaalt het beleid en de reglementen van de KNVB naar verenigingsbeleid en komt met voorstellen. Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging. Vertegenwoordigt de club naar de KNVB, de gemeente en andere overheden. Is binnen EMMS tevens het aanspreekpunt voor kantineaangelegenheden.

· Schoonmakers (kantine EMMS) voor de maandag (minimaal 2 personen)

Na het weekend krijgt de kantine een schoonmaakbeurt. Hiervoor is een dweilmachine ter beschikking. In de regel ben je met 2 personen circa 3 uur bezig met het schoonmaken van de kantine, keuken en toiletten. Het is mogelijk om een ander tijdstip van schoonmaken te kiezen als dit beter uitkomt.

· Beheerder kantine EMMS

Hij/Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine.
Zoals: Werven, instrueren en opleiden barvrijwilligers.
– Stelt reglement samen voor de kantine en deelt deze uit en ziet toe op de voortgang.
– Voert wijzigingen in het kantine reglement door, in overleg met het bestuur.
– Onderhouden van contacten met barvrijwilligers.
– Inkopen drank en overige artikelen inclusief prijsafspraken.
– Onderhouden van contacten met leveranciers.
– Adviseert het Bestuur over mogelijke prijsverhogingen.
– Adviseert het Bestuur over aanschaf van kantineartikelen.
– Houdt toezicht op representatie en meldt misbruik bij het bestuur.
– Beheert de kas en draagt het geld af aan de penningmeester.
– Bewaakt openings en sluitingstijden.
– Draagt, samen met het bestuur, zorg voor naleving van de weten regelgeving inzake hygiëne en drankgebruik.

· Kantinemedewerkers

– Voor de zaterdagmorgen (in de oneven weken) van circa 08.30 tot 12.30 uur. Je werkt met meerdere vrijwilligers en bent gemiddeld 1x in de maand aan de beurt t.a.v. bar- en keukendiensten.
– Voor de zondagmorgen en deel middag voor die zondagen dat EMMS 1 uit voetbalt. Dit kan zijn voor verschillende diensten: morgens van circa 08.30 tot 12.30 uur en die worden dan afgelost door de volgende medewerkers voor de bar en/of de keuken vanaf circa 12.30 uur tot sluiting (circa 14.30 uur).

· Incidentele vervanging voor pupil van de week

Omdat de huidige begeleidster van de Pupil van de week af en toe is verhinderd, is er behoefte aan een reserve die haar kan vervangen. Het betreft de thuiswedstrijden van EMMS 1 . Wie wil zich hiervoor aanmelden?

De nieuwe vrijwilligers zullen, voor zover mogelijk, door de bestaande vrijwilligers worden ingewerkt.

Namens het bestuur van v.v. E.M.M.S. alvast bedankt voor je reacties.