Nieuwsbericht

Vooraankondiging ALV v.v. EMMS

Het bestuur van EMMS houdt op maandag 28 oktober de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  Aanvang 19.30 uur in onze kantine.

De agenda zal t.z.t. op de website komen te staan en op het publicatiebord in de kantine.

Wij hopen jullie in grote getale aan te treffen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. EMMS