Nieuwsbericht

Vuurwerk op sportpark verboden!

Het bestuur van EMMS wil de supporters er nogmaals op attenderen dat het afsteken van vuurwerk NIET is toegestaan. Niet bij voetbalactiviteiten (en nergens niet)

Alleen bij een mogelijk kampioenschap kan dit vooraf overlegd worden met het bestuur en de scheidsrechter; bij alle andere activiteiten is dit ten strengste verboden.

Zie hieronder het artikel dat onlangs door de KNVB aan de clubs is verzonden. Mochten er supporters zijn die zich niet houden aan deze afspraken dan zal het bestuur passende maatregelen nemen én eventuele schades en boetes op de supporters gaan verhalen.

Laten we er voor gaan zorgen dat dit niet nodig is!

Bestuur v.v. EMMS

Veiligheid waarborgen

Voetbal en vuurwerk is géén vanzelfsprekende combinatie. Daarom pakken de clubs, de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie, de gemeentes en het Ministerie van Justitie en Veiligheid allemaal hun verantwoordelijkheid. Niet om te pesten, maar om de veiligheid van de supporters te waarborgen. Voordat er echt grote ongelukken gebeuren. Laten we niet wachten tot het te laat is. Samen sterk tegen vuurwerk!