Nieuwsbericht

Geen fietsen plaatsen bij kantine en/of kunstgrasveld

Bij deze willen wij een ieder er nogmaals op attenderen dat er geen fietsen/scooters rondom de kantines en/of het kunstgrasveld gestald mogen worden (m.u.v. kantinepersoneel). Een vriendelijk verzoek om hiervoor de fietsenstalling te gebruiken.

Daarnaast het verzoek om ook geen auto’s bij de kantine te plaatsen; gebruik hiervoor de parkeerplaats. Deze afspraak loopt al jaren, maar zo langzamerhand zien we weer meer auto’s en/of fietsen binnen het sportpark en dat is niet de bedoeling.

Namens bestuur van SC Lutten, JCLE en vv EMMS alvast hartelijk dank voor je medewerking.