Nieuwsbericht

AVG wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is een nieuwe, strenge Europese privacywet. Een belangrijke wet ook, omdat het een goede bescherming van persoonsgegevens garandeert. Ondernemingen zoals bedrijven, stichtingen maar ook verenigingen, moeten echter een aanzienlijke inspanning leveren om hun zaakjes voor 25 mei op orde te hebben.

De AVG houdt in dat we inzichtelijk moeten maken hoe we precies omgaan met persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en een ieder waarvan wij persoonsgegevens vastleggen. Zo moeten we vastleggen welke persoonsgegevens we verzamelen, wie deze onder ogen krijgt en/of bewerkt, hoelang we de gegevens bewaren, etc.
Wij zijn als bestuur inmiddels druk bezig om onze zaakjes op orde te krijgen, zodat v.v. EMMS vóór 25 mei AVG-proof is.

Het bestuur.