Nieuwsbericht

Uitgelote obligaties op jaarvergadering

Conform de voorwaarden zijn de volgende obligaties uitgeloot tijdens de jaarvergadering op 16 oktober jl. Deze obligaties zijn in 2009-2010 uitgegeven i.v.m. de grote verbouwing van de kantine.
Enkele aanwezigen mochten een nummer noemen totdat het bedrag aan uitloting (€ 850,00) was bereikt. De houders van onderstaande obligaties hebben allen een persoonlijke brief ontvangen, waarin ze hun keuze kenbaar konden maken.

Uitgelote obligaties: 43, 160, 10, 69, 196, 78, 180, 98, 102, 79, 16, 5

Onderstaande personen hebben tot dusver de waarde van de uitgelote obligatie terug geschonken aan de vereniging, (i.o.m. de schenkers mogen wij de schenking op de site kenbaar maken).
Hans Nibourg, obligatie (43) ad € 100,00 en Henry Bosman obligatie (160) ad € 50,00. Het bestuur bedankt bij deze Hans en Henry voor deze bijdrage.