Nieuwsbericht

Contributieverhoging

Beste leden EMMS en jeugdleden EMMS van JLCE,

In de algemene ledenvergadering van 16-10 jl. zijn de leden akkoord gegaan met een (kleine) verhoging ad 2% van de contributie.

Op deze pagina vind je de actuele bedragen voor het seizoen 2017-2018. Bij EMMS zal dit in 4 termijn worden geïncasseerd (oktober-december-februari en april).

Met vriendelijke groet,

Anton de Vent

Penningmeester v.v. EMMS