Nieuwsbericht

Elftal-indelingen EMMS senioren succesvol afgerond

Na diverse vergaderingen is dinsdag 18 juli j.l. de elftal-indeling succesvol afgerond. Met medewerking van de leiders en de TC zijn er heldere afspraken gemaakt.

Door het vertrek van enkele spelers van EMMS 1 was het duidelijk dat er versterking diende te komen. Logischerwijs kom je dan bij EMMS 2 terecht. Door de overheveling van enkele spelers van EMMS 2 naar EMMS 1 had de 2e selectie te weinig spelers om de komende competitie in te gaan. Na overleg met de TC en de leiders zijn enkele spelers genoemd die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, Deze spelers zijn inmiddels benaderd door de TC en/of de betrokken leider(s).

Door het schuiven van spelers zijn we in staat om ook dit jaar met 5 teams de competitie in te gaan. Het 5e team is 19 juli alsnog aangemeld en hopelijk is er nog ergens plaats in de 6e klasse Noord (de KNVB doet hiervoor zijn best..) Maar… er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt t.a.v. het beschikbaar stellen van spelers voor hogere elftallen. Wij heten niet voor niets “eendracht maakt macht”.

Wat houdt dit in de praktijk in:
Als het 1e spelers nodig heeft, kan men aankloppen bij het 2e, als het 2e tekort heeft kan die aankloppen bij het 3e… enz. Iedere speler dient beschikbaar te zijn voor een ander elftal. Dit vergt een goede communicatie tussen leiders en spelers. Voor zover nodig kan men de TC inschakelen voor advies óf om ‘on-willende’ spelers aan te spreken. Net als voorgaande jaren worden op de donderdagavond de selecties bepaald (gezamenlijk overleg met leiders en afgevaardigde TC).

Binnenkort maakt de KNVB de speeldata van de competitie-indeling bekend. Een vriendelijk verzoek om deze indeling goed in je agenda te noteren zodat we iedere week voldoende spelers ter beschikking hebben en niet zoals voorgaande jaren wel eens voor kwam dat men zich bijvoorbeeld op donderdag pas afmeldde i.v.m. concertbezoek op de zaterdagavond. Het is een team sport en je dient je afspraken na te komen!

Het bestuur wenst heel EMMS veel succes toe in het nieuwe seizoen 2017-2018.

In deze bijlage (Excel-bestand) vind je de conceptindeling voor de elftallen voor 2017-2018. Mocht je hierover vragen hebben dan kun je terecht bij de leider(s) van het betreffende elftal.

Met vriendelijke groet,
Bestuur EMMS