Nieuwsbericht

KNVB: Reactie op ZEMBLA-uitzending 15 februari 2017

Onderstaand correspondentie van Gemeente Hardenberg m.b.t. onderzoeken rubbergranulaat op kunstgrasvelden:

Geachte sporters,

Tijdens een vervolguitzending van ZEMBLA op 15 februari, werd een VU-onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat op embryo’s van zebravissen gepresenteerd.

Het RIVM geeft in een reactie daarop aan dat het onderzocht heeft in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU het RIVM geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.

De volledige reactie van het RIVM treft u hier als bijlage aan.

Het standpunt van het RIVM is en blijft dus dat het sporten op met rubber ingestrooid kunstgrasvelden veilig is. De GGD, KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten sluiten zich hierbij aan.

Het standpunt van het RIVM is ook voor de gemeente steeds de leidraad geweest voor ons handelen in deze kwestie. Ook in dit geval conformeren wij ons aan het standpunt van het RIVM. U kunt als voetbalclub via de website van de KNVB terecht voor aanvullende informatie of vragen, indien u daaraan behoefte hebt.

Zoals we u eerder al meldden, zijn we in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen, dat de European Chemicals Agency momenteel uitvoert in opdracht van de Europese Commissie. Die resultaten kunnen volgens de meest recente berichtgeving op zeer korte termijn tegemoet worden gezien.

Zodra wij meer informatie hebben die voor u relevant is, zullen wij deze per omgaande met u delen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hardenberg (afd. Sport)

  • Bestuur van EMMS, Lutten en JCLE

Leave a Reply